Informatika v avtomatizaciji
Levenshteinova razdalja med dvema nizoma znakov

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Logo FE
 
Tipka1 Opis naloge
Tipka2 Teoretično ozadje
Tipka2 Zgodovina
Tipka2 O programskem jeziku
Tipka2 Koda programa
Tipka2 Delovanje programa
Tipka2 Komentar
Tipka2 Viri
   
  Logo LUKS
 
  Delovanje programa - rezultati iskanja Levenshteinove razdalje  
 

Spodaj sem prikazal izgled programa v delovanju in nekaj primerov iskanih besed Levenshteinove razdalje.

.Program

Slika1: Za zagon programa so potrebni tri argumenti: ime programa (levenshtein), ime datoteke s slovarjem (vzorci.txt) in beseda za katero iščemo Levenshteinovo razdaljo (npr. v tem primeru peter).
Program izpiše število minimalne Levenshteinove razdalje in najbolj podobne besede za vpisano besedo.

Delovanje

Slika2: Primer rezulatatov za iskano besedo faks.
Najdena je ena beseda - mars z najmanjšo Levenshteinova razdaljo med besedama 2.

Delovanje

Slika3: Primer rezulatatov za iskano besedo informatika.
Najdena je ena beseda - matematika z najmanjšo Levenshteinova razdaljo med besedama 5.

Delovanje

Slika4: Primer rezulatatov za iskano besedo avtomatizacija.
Najdene so štiri beseda - matematika, restavracija, policija, televizija, domišljija z najmanjšo Levenshteinova razdaljo med besedama 8.

Delovanje

Slika5: Primer rezulatatov za iskano besedo krt.
Najdena je ena beseda - kri z najmanjšo Levenshteinova razdaljo med besedama 1.

Delovanje

Slika6: Primer rezulatatov za iskano besedo riba.
Najdenih je osem besed - zima, riz, roka, miza, reka, ptica, ribic, rebra z najmanjšo Levenshteinova razdaljo med besedama 2.

 
     
| © 2010 Peter Škrab | Informatika v avtomatizaciji | pjero_s@hotmail.com |

 

    SLOhosting.com priporoča :