Informatika v avtomatizaciji
Levenshteinova razdalja med dvema nizoma znakov

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Logo FE
 
Tipka1 Opis naloge
Tipka2 Teoretično ozadje
Tipka2 Zgodovina
Tipka2 O programskem jeziku
Tipka2 Koda programa
Tipka2 Delovanje programa
Tipka2 Komentar
Tipka2 Viri
   
  Logo LUKS
 
  Komentar  
 

Program je uporaben za preverjanje pravilnega vpisa besede - črkovanje (iskalnik Google, Word...). Seveda bi bilo potrebno razširiti slovar besed, saj jih moj slovar zajema le 324.

Primer

Slika: Primer napačnega vpisa motot program najde pravo besedo motor.

Levenshteinova razdalja pa se poleg preverjanja črkovanja uporablja na mnogih področjih računalništva, na primer: prepoznavanje govora, analiza DNK in ugotavljanje plagiatorstva.

 
     
| © 2010 Peter Škrab | Informatika v avtomatizaciji | pjero_s@hotmail.com |

 

    SLOhosting.com priporoča :