Informatika v avtomatizaciji
Levenshteinova razdalja med dvema nizoma znakov

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Logo FE
 
Tipka1 Opis naloge
Tipka2 Teoretično ozadje
Tipka2 Zgodovina
Tipka2 O programskem jeziku
Tipka2 Koda programa
Tipka2 Delovanje programa
Tipka2 Komentar
Tipka2 Viri
   
  Logo LUKS
 
  O programskem jeziku  
 

Nalogo sem rešil s pomočjo programskega jezika C++, ki je splošno namenski programski jezik. V C++ so podatkovni tipi statični, zapis kode je prost. Prvotno se je jezik imenoval "C with Classes" (C z razredi) in je bil razširitev programskega jezika C. Od 90. let je eden najbolj priljubljenih komercialnih programskih jezikov. Najprej so C-ju dodali razrede, nato med drugim virtualne funkcije, preobložitev operatorjev (operatorski ad-hoc polimorfizem), večkratno dedovanje, predloge in rokovanje z izjemami.

• C++ je zasnovan tako, da je statično tipiziran, je splošno namenski jezik, ki je vsaj tako učinkovit kot C.
• C++ je namenjen za postopkovno programiranje, podatkovne abstrakcije, objektno programiranje, in generično programiranje.
• C++ je zasnovan tako, da ponudi programerju izbiro, tudi če to omogoča, da programer izbere nepravilno.
• C++ je združljiv s C-jem! Obratno ne velja vedno.
• C++ nima značilnosti, kot so posebne platforme ali posebni nameni.
• C++ je zasnovan tako, da delujejo brez prefinjenega programskega okolja.

 
     
| © 2010 Peter Škrab | Informatika v avtomatizaciji | pjero_s@hotmail.com |

 

    SLOhosting.com priporoča :