Informatika v avtomatizaciji
Levenshteinova razdalja med dvema nizoma znakov

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Logo FE
 
Tipka1 Opis naloge
Tipka2 Teoretično ozadje
Tipka2 Zgodovina
Tipka2 O programskem jeziku
Tipka2 Koda programa
Tipka2 Delovanje programa
Tipka2 Komentar
Tipka2 Viri
   
  Logo LUKS
 
  Viri  
 

Knjiga:
Informatika v avtomatizaciji, Ljubljana april 2000

Internet:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Programski_jezik_C_plus_plus
http://en.wikipedia.org/wiki/Levenshtein_distance
http://luks.fe.uni-lj.si/sl/studij/IA/vaje/vaja9.html

 
     
| © 2010 Peter Škrab | Informatika v avtomatizaciji | pjero_s@hotmail.com |

 

    SLOhosting.com priporoča :