Informatika v avtomatizaciji
Levenshteinova razdalja med dvema nizoma znakov

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Logo FE
 
Tipka1 Opis naloge
Tipka2 Teoretično ozadje
Tipka2 Zgodovina
Tipka2 O programskem jeziku
Tipka2 Koda programa
Tipka2 Delovanje programa
Tipka2 Komentar
Tipka2 Viri
   
  Logo LUKS
 
  Zgodovina - Vladimir Levenshtein  
 

Vladimir Iosifovich Levenshtein (rojen 1935) je ruski znanstvenik, ki je v raziskoval informacijske teorije in odpravljanje napak kode. Med drugimi prispevki, je znan po algoritmu Levenshtein-ova razdalja, ki ga je razvil leta 1965.

Diplomiral je na Oddelku za matematiko in mehanika na državni univerzi v Moskvi leta 1958. Delal je na Inštitutu za uporabno matematiko v Moskvi.

Leta 2006 je prejel IEEE Richard W. Hammingovo medaljo za prispevke v teoriji o popravku napak kode in informacijski teoriji, vključno z Levenshteinovo razdaljo.

 
     
| © 2010 Peter Škrab | Informatika v avtomatizaciji | pjero_s@hotmail.com |

 

    SLOhosting.com priporoča :